AVATAR ARMY KPAH NINJA
Đăng bởi Admin lúc 11:51 - 01/10/2014.

Các phiên bản ở dưới đều mod cửa hàng trong nông trại và ẩn ứng dụng cho máy đã hack.

Avatar 250 Max Speed
AvatarMini 242 Speed
Avatar 250 AutoClick
Avatar 250 Mod Key

Phiên bản mod key, phím như sau:
Phím điều hướng: 2, 4, 5, 6, 8.
1:abc2ghi41.,
3:def3jkl5
7:pqrs7mno6
9:wxyz9tuv8

Avatar 245 x2
Avatar 230 x2

Bản ghép x2, dung lượng 1M.

Cú pháp đăng kí tài khoản game Avatar:
TVTM REFIVf RE8 [TK] [MK] gửi 8705
Trong đó: [TK] là tên tài khoản, [MK] là mật khẩu
Hãy là người lịch sự khi bình luận.
Tên: (bắt buộc)
Mail: (bắt buộc)
Bình luận:

Game Ngụy Quốc Anh Hùng
Game Tank 90
Ứng dụng PM Tạo Theme Cho S40
KPAH 168 Premium – Siêu Tiện Ích – Hack Giày, Đánh Xa, Đánh Nhanh, MP Ảo
Game Sa Trường Đồ Phu
Thế Giới Game Mobile
© 2019 gamevn24h.net