AVATAR ARMY KPAH NINJA
Đăng bởi Admin lúc 11:51 - 01/10/2014.

Các phiên bản ở dưới đều mod cửa hàng trong nông trại và ẩn ứng dụng cho máy đã hack.

Avatar 250 Max Speed
AvatarMini 242 Speed
Avatar 250 AutoClick
Avatar 250 Mod Key

Phiên bản mod key, phím như sau:
Phím điều hướng: 2, 4, 5, 6, 8.
1:abc2ghi41.,
3:def3jkl5
7:pqrs7mno6
9:wxyz9tuv8

Avatar 245 x2
Avatar 230 x2

Bản ghép x2, dung lượng 1M.

Ninja School Auto Click
Game Angry Birds Halloween
Ninja 104 Auto V2 – Khinh Công, Độn Thổ, Nhặt Xa, Auto Chat
Avatar 250 Android Auto Farm
Game Rambo Đại Chiến 2
Thế Giới Game Mobile
© 2023 gamevn24h.net