AVATAR ARMY KPAH NINJA
Đăng bởi Admin lúc 22:41 - 05/03/2016.

Đây là phiên bản chính thức cho android có mod thêm một và tính năng nhỏ để bạn trải nghiệm phiên bản dành cho android tốt hơn 😀
Menu Pro: để mở menu pro các bạn chạm 2 lần để ẩn hoặc hiện menu Pro.
Menu bao gồm 4 nút lệnh :
Tải Ninja 122 Menu Pro V2, hack giày, độn thổ
Chức năng 4 nút lệnh:
– Nút 1: mở menu khinh công độn thổ, dịch trái dịch phải, hack giày
– Nút 2: mở menu hack đánh cao, đánh ngang, đánh lan, tự đánh
– Nút 3: mở menu đóng băng quái và auto chat
– Nút 4: goto đến đối tượng đang chọn (nhân vật khác, quái, vật phẩm, npc hoặc cột chuyển khu)
* Menu khinh công độn thổ, dịch trái dịch phải, hack giày:
Tải Ninja 122 Menu Pro V2, hack giày, độn thổ
– Nút 1: mở menu chỉnh hack giày
– Nút 2: quay lại menuPro
– Nút 3: 4 nút khinh công độn thổ tương ứng với 4 vị trí
* Menu chỉnh hack giày:
Tải Ninja 122 Menu Pro V2, hack giày, độn thổ
– Nút 1: Quay trở lại
– Nút 2: Giảm
– Nút 3: Tăng
* Menu hack đánh ngang cao lan, tự đánh:
Tải Ninja 122 Menu Pro V2, hack giày, độn thổ
– Nút 1: chỉnh đánh ngang
– Nút 2: chỉnh đánh cao
– Nút 3: chỉnh đánh lan
– Nút 4: bật/tắt tự đánh
– Nút 5: Quay lại
(khi chỉnh đánh ngang, cao sẽ tự chỉnh MP mất và khoảng cách thi triển về 0, menu chỉnh ngang, cao, lan tương tự như chỉnh hack giày
* Menu đóng băng quái và auto chat:
Tải Ninja 122 Menu Pro V2, hack giày, độn thổ
– Nút 1: Đóng băng tất cả quái
– Nút 2: Auto chat
– Nút 3: Quay lại
* Các lệnh chat:
u,d,r,l khinh công, độn thổ, dịch phải, dịch trái
uX,dX,rX,lX: khinh công, độn thổ,dịch phải, dịch trái
sX hack giày X
– Chat “mkhoa” để khóa hoặc mở khóa màn hình, khi khóa màn hình thì chạm giữa màn hình sẽ không có tác dụng nữa.

Tải về Ninja 122 Menu Pro

Bạn không thể cài đặt được game? Vui lòng đọc hướng dẫn cài game APK ngoài Google Play.
Avatar 250 Auto Farm V9.1.1 – Hỗ Trợ Sự Kiện Tết 2017
Ứng dụng Java J2ME Runner
Avatar 250 Auto Farm V9.1.4 – Hỗ Trợ Sự Kiện SN Lần 7
Avatar 250 Auto Farm V9.1.6 – Auto Tìm Hạt Giống, Tìm NPC, Thả Hoa, Hỗ Trợ Event
Ứng dụng Phần Mềm Khoá File
Thế Giới Game Mobile
© 2023 gamevn24h.net